Presentaties

WATER(SCHAPPEN) ALS ENERGIEBRON ?
Dirk-Siert Schoonman (Unie van Waterschappen)

MIJN BUURMAN KAN HET GOED
GEBRUIKEN
?
Olaf van der Kolk (AquaMinerals)

INNOVATIEVE MONITORING:
ONDERWATERDRONES EN STRATEN ONDER WATER ZETTEN.
?
Dr. Floris Boogaard (Tauw)

WATER & WATERSTOF = CYCLISCH &
CIRCULAIR: DE ROL VAN WATER IN EEN GROENE WATERSTOF ECONOMIE
?
Ir. Vincent Oldenbroek (TU Delft)

KLIMAAT STRESS: WAT IS DE BESTE TEST? ?
Maire-Claire ten Veldhuis (TU Delft)

EXPERIENCES IN THE COMMERCIALIZATION OF INNOVATIVE WASTE WATER TECHNOLOGIES ?
Stephan Bocken (PaQues)

ERUIT HALEN WAT ERIN ZIT ?
Prof. Dr. Ir. Merle de Kreuk (TU Delft)