Prof.dr. Dragan Savic

  • Prof.dr. Dragan Savic

Presentatie 71e Vakantiecursus

Quality Matters
Water quality is an important consideration for the global water cycle with the ultimate goal of protecting public health and enabling the provision of clean and safe water for human consumption. However, the global water cycle nowadays is profoundly impacted by human activities. Within the water cycle, urban water provision is under stress from the increasing use of chemicals in our daily life, discharges resulting from commercial and industrial activities, and surface run-off from agricultural areas. The stress on the environment will only increase with the envisaged rise in water re-use.

This talk will outline the need for a systems approach and inter-disciplinary research collaboration to tackle growing water quality challenges. This will include chemical water quality and emerging contaminants of concern, together with antimicrobial resistance in the environment and microbial safety (e.g., including Legionella, safety against viruses and protozoa).

Over de spreker
Professor Dragan Savic FREng is de CEO van KWR Watercycle Research Institute, de collectieve onderzoeksorganisatie van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. hij behaalde in 1990 zijn PhD in Civiele Techniek aan de Universiteit van Manitoba, Canada. Vervolgens bekleedde hij een aantal academische, consultancy- en projectmanagementfuncties in Canada en zijn geboorteland Servië, voordat hij naar het Verenigd Koninkrijk verhuisde. Daar was hij in 1998 medeoprichter van het Centre for Water Systems van de Universiteit van Exeter.
Het Centrum wordt nu erkend als een vooraanstaande internationale onderzoeksgroep voor excellentie in water- en milieuwetenschappelijk onderzoek. Meer dan 20 jaar lang was prof. Savic mededirecteur van het Centrum, dat nu meer dan 80 personeelsleden heeft en op elk moment over een financiering van meer dan 6 miljoen euro beschikt.
In 2001 werd hij de eerste hoogleraar hydro-informatica in het Verenigd Koninkrijk. Hij bekleedde deze functie tot 2018 aan de Universiteit van Exeter, waar hij tussen 2010 en 2014 ook hoofd van de technische faculteit was.
In 2013 werd hij verkozen tot Fellow of the Royal Academy of Engineering (FREng), de hoogste blijk van waardering voor een ingenieur in het Verenigd Koninkrijk. Hij is ook Fellow of the Institution of Civil Engineers (VK), Fellow of the Chartered Institution of Water and Environmental Management (VK) en Fellow of the International Water Association (IWA). Op dit moment is hij visiting professor aan de universiteiten van Bari (Italië), Belgrado (Servië), IHE Delft (Nederland) en het Harbin Institute of Technology (China).
Zijn onderzoeksinteresses bestrijken het interdisciplinaire veld van hydro-informatica, dat de traditionele grenzen van water/milieuwetenschap en -techniek, informatica/computerwetenschap (waaronder kunstmatige intelligentie, datamining en optimalisatietechnieken) en milieutechniek overschrijdt. De toepassingen van zijn onderzoek liggen in het algemeen op het gebied van milieutechniek, waaronder watervoorraadbeheer (zowel kwaliteit als kwantiteit), overstromingsbeheer, water- en afvalwatersystemen, en milieubescherming en -beheer.
Zijn onderzoeksthema’s zijn:
ontwikkeling en toepassing van beslissingsondersteunende systemen en simulatie- en optimalisatiemodellen om het inzicht in waterbouwkundige problemen te vergroten en er oplossingen voor te bieden;
– hydro-informatische tools en technieken en hun effectieve toepassing om risico’s en onzekerheden in verband met watersystemen te beheren;
– realtime beheer van stedelijke watersystemen met behulp van smart monitoring, telemetriesystemen en sensornetwerken;
– interdisciplinaire complexe systeembenaderingen van watervoorraadbeheer;
– inzicht in stedelijke waterdistributie- en afvalwatersystemen, waaronder technische, sociaal-economische en milieuvraagstukken;
– geïntegreerde evaluatiemodellen van het water-voedsel-energie-knooppunt;
– geïntegreerde assetmanagementmethoden voor toepassingen in de waterindustrie.

Over KWR
KWR genereert kennis om de watersector in staat te stellen water-wise te opereren in onze verstedelijkte samenleving. Bij KWR voelen we een professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van water. Onze wetenschappelijke bevindingen en de praktische innovaties die daaruit voortvloeien, dragen wereldwijd bij aan een duurzame beschikbaarheid van water in de stedelijke waterketen.