Dr. Geert Lenderink

  • Dr. Geert Lenderink

Presentatie 71e Vakantiecursus
Dat de opwarming van het klimaat tot hevigere neerslag leidt is algemeen bekend. Maar er is nog steeds veel onzekerheid over hoeveel heviger, in het bijzonder voor zomerse buien. Dit komt door terugkoppelingen waardoor buien zich onder warmere condities sneller kunnen ontwikkelen tot geclusterde buiencomplexen. De totale hoeveelheid neerslag uit zulke buiencomplexen kan onverwacht snel toenemen.

Over de spreker
Dr. Ir. Geert Lenderink KNMI, TUD

Geert Lenderink heeft wiskunde gestudeerd aan de Technische Universiteit van Delft, en is aan de Universiteit van Utrecht gepromoveerd op veranderingen van mondiale oceaanstromingen door klimaatverandering. Hij heeft gewerkt aan het modelleren van atmosferische turbulentie en wolken in operationele weer – en klimaatmodellen. Daarnaast is hij grondlegger van de methodiek gebruikt voor de klimaatscenario’s die het KNMI in 2006 en 2014 heeft uitgebracht. Zijn huidige interesse is vooral het modelleren en begrijpen van de veranderingen in hevige buien door de opwarming van de aarde.