Dr. Marjolijn Haasnoot

Presentatie 71e Vakantiecursus

Plannen voor versnelde zeespiegelstijging
Associate Prof. Dr., Marjolijn Haasnoot, (Deltares, Universiteit Utrecht)

Een zeespiegel die na 2050 veel sneller stijgt dan verwacht. Het is een mogelijk scenario waarmee Nederland geconfronteerd wordt. Oorzaak is dat het ijs op Antarctica steeds sneller afbreekt en smelt. In opdracht van de Deltacommissaris bracht Deltares de mogelijke gevolgen voor de kust, waterveiligheid en zoetwatervoorziening in kaart. Deze zeespiegelstijging is mogelijk een ‘gamechanger’ voor het Nederlands waterbeheer.

Over de spreker
Marjolijn Haasnoot is senior onderzoeker waterbeheer, gespecialiceerd in klimaatadaptatie, integrated models en beslissen onder onzekerheid. Ze heeft de methode ‘Dynamic Adaptive Policy Pathways’ aanpak ontwikkeld (ook wel adaptatiepaden-aanpak genoemd). Haar recente werk focust op effecten van versnelde zeespiegelstijging en het ontwikkelen van een signaal monitoring system ter ondersteuning van het implementeren van een adaptief plan.