Dr. Piet Hein Daverveldt

Presentatie 71e vakantiecursus
Het Hoogheemraadschap van Delfland werkt, mét de omgeving, aan een goede waterkwaliteit. De focus ligt op maatregelen die daadwerkelijk effect bijdragen aan de groei van de waternatuur. Delfland doet dat samen met partijen zoals gemeenten, natuurbeheerders en agrariërs. Daarbij wordt via een Mutual Gains Approach gezocht naar win-win-oplossingen. In deze presentatie nemen wij u mee in onze aanpak en de resultaten die dat inmiddels heeft opgeleverd.

Over de spreker
Dr. P.H.W.M. Daverveldt (Piet-Hein), dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland
Piet-Hein Daverveldt werd op 1 juni 2018 benoemd tot dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. Delfland draagt zorg voor de waterveiligheid, de zuivering van afvalwater en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Hij zet zich in om deze kerntaken duurzaam uit te voeren. Dat betekent transformatie van Delfland in een energieneutraal, circulair en klimaatneutraal hoogheemraadschap. Vergroting van waterbewustzijn, versterking van de samenwerking met alle belanghebbenden en innovatie zijn daarvoor essentiële speerpunten.

Hij was algemeen directeur van het Koninklijke Normalisatie Instituut NEN van 2012 tot oktober 2017. Daarnaast was hij Vice-President Technical Management bij International Organisation for Standardisation ISO voor de periode 2017-2018 en Vice-President Finance bij de European Committee for Standardisation CEN voor de periode 2015-2016. Hij was lid van de ISO Council in de periode 2012-2013 en lid van de CEN Board van 2012 tot 2015. Eerder was hij gedurende ruim 25 jaar werkzaam bij Royal Dutch Shell en bekleedde daar diverse general management posities. Hij is lid van de Netherlands Academy of Technology & Innovation, AcTI.

Hij studeerde theoretische natuurkunde aan de Universiteit Leiden en promoveerde daar in 1985.