Flash presentaties

  • Flash presentaties

ZAAL A

Hongxiao Guo MSc.

Dr.ir. Jink Gude
Arseenverwijdering in zandfilters

Vroeger was een (grondwater) snelfilter een zandbak dat ijzer en (vaak) ook ammonium en mangaan verwijderde. Maar door bacteriën te stimuleren en ijzer dieper je filter bed in te krijgen kan het worden omgetoverd tot een efficiënte arseenverwijderingsreactor.

Ir. Matthijs Rietveld

Jawairia Imtiaz Ahmed MSc.

 

ZAAL B

Ir. Emiel Kruisdijk
Vergroten waterbeschikbaarheid voor landbouw met ondergrondse opslag van drainagewater

Watertekorten voor landbouw in kustdelta’s worden veroorzaakt door brak-zout grondwater en ziektekiemen in oppervlaktewater. Een maatregel is het ondergronds opslaan van perceel eigen drainagewater in natte tijden, wat kan worden gebruikt voor irrigatie in het droge groeiseizoen. AGRIMAR onderzoekt deze innovatieve techniek en de kansen en risico’s met betrekking tot de waterkwaliteit.

Ir. Petra Hulsman

Cesar Jimenez Rodriguez MSc.