Ir. Leo Hendriks

  • Ir. Leo Hendriks

Presentatie 71e Vakantiecursus

 

Over de spreker
Leo Hendriks heeft een groot hart voor drinkwater. Zijn waterervaring begint bij de geohydrologie en watertechnologie (TU Delft), van de strategische advisering van waterleidingbedrijven tot het ontwerpen en bouwen van drinkwaterpompstations en waterdistributiesystemen (DHV). Daarna vervolgt hij zijn loopbaan als manager bij twee drinkwaterbedrijven (nu samen Vitens) en de provincie Overijssel. Naast leidinggeven doet hij kennis en ervaring op van het drinkwaterbedrijf in zijn volle breedte (van bron tot watermeter) en alles daaromheen zoals aandeelhouderschap, vergunningverlening, samenwerken met waterschappen, industriewaterprojecten, waterlaboratoria, fuseren van bedrijven, ruimtelijke ordening en de politiek. Een uitstapje naar de corporatiesector heeft Hendriks de kans geboden om te leren als
bestuurder succesvol richting te geven aan een maatschappelijke organisatie in een roerige omgeving.

Vanaf 2017 combineert hij zijn ervaring als bestuurder met zijn liefde voor drinkwater als directeur van WMD Drinkwater.