Jelle Hannema

Presentatie 72e Vakantiecursus

 

Over de spreker

Jelle Hannema studeerde tot 1985 Rechten, richting Juridische Bestuurswetenschappen, aan de Universiteit van Amsterdam.

Na zijn opleiding ging hij aan de slag bij internationaal opererend advies- en ingenieursbureau DHV, inmiddels Royal HaskoningDHV. Binnen DHV vervulde hij verschillende functies, zoals strategisch consultant en senior-adviseur milieumanagement en gebiedsontwikkeling. Hierna heeft Dhr. Hannema gedurende tien jaar diverse directiefuncties bekleed binnen DHV. Gedurende zijn werkperiode bij DHV was hij onder andere betrokken bij de wederopbouw van de door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek in Enschede.

Op 1 januari 2014 startte hij in de functie van Manager Asset Management binnen Vitens. Sinds 1 september 2017 is Jelle Hannema voorzitter van de directie van Vitens.

Nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht Wetsus

Bestuurslid VEWIN

Bestuurslid Water for Life