Awards

Gijs Oskam prijs

Voor deze prijs komen jonge en/of aankomende academici in aanmerking die in 2017 of 2018 zijn afgestudeerd op het
gebied van de Stedelijke Watercyclus. De aanmoedigingsprijs van 2500 euro moet jonge onderzoekers/ingenieurs een extra stimulans geven. De belangrijkste criteria voor het winnen van de prijs zijn belang, originaliteit en kwaliteit van het onderzoek in de Stedelijke Watercyclus.


Jaap van der Graaf Prijs

Op 11 januari 2019 zal voor de 10e keer de Jaap van der Graaf-prijs worden uitgereikt, die ter ere van het afscheid van Prof. Jaap van der Graaf als hoogleraar Afvalwaterbehandeling aan de TU Delft in 2009 door Witteveen+Bos is ingesteld. De prijs wordt toegekend aan een student of onderzoeker die in 2018 het beste Engelstalige artikel over de stedelijke watercyclus heeft geschreven.

De prijs is vanaf dit jaar naast artikelen over de behandeling van afvalwater ook opengesteld voor publicaties van drinkwater- en rioleringsonderzoek. De onderscheiding bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en een glasobject en zal jaarlijks worden toegekend.

De doelstelling van deze prijs is om de Nederlandse expertise op het gebied van de watertechnologie in de stedelijke watercyclus verder internationaal te profileren. Het geldbedrag dient in het kader hiervan te worden aangewend. Dit kan zijn in de vorm van een studiereis of promotionele activiteiten.

Artikelen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Het onderwerp heeft betrekking op de toegepaste watertechnologie in de stedelijke watercyclus: waterinname, –   behandeling, -distributie, -inzameling of de zuivering van afvalwater.

2. De auteur dient universitair student te zijn of werkzaam te zijn binnen de Nederlandse beroepspraktijk.

3. Het Engelstalige artikel moet gepubliceerd zijn in een vaktijdschrift uit 2017

4. Het onderwerp moet in de praktijk toepasbaar zijn.

De deelname staat open voor auteurs van alle nationaliteiten. Een onafhankelijke jury zal bepalen aan wie de prijs wordt toegekend.

aankondigingsbrief-2018

affiche-jvdgraaf-award2018