Prof. dr. Co Verdaas

Presentatie 72e Vakantiecursus

Slim omgaan met wisselvalligheden

Het klimaat verandert. Dat leidt tot meer extremen. Naast waterveiligheid is voldoende zoet water een nieuwe opgave. Daarnaast zien we regionale verschillen. Dat vraagt om watermanagement dat robuust en flexibel is. Big data en verbeterde voorspellingstechnieken helpen de waterwereld koers te houden in een steeds wisselvalliger omgeving.

Over de spreker

Prof. dr. Co Verdaas studeerde planologie in Nijmegen aan de Radboud universiteit. Hij promoveerde daar op het proefschrift “plannen laten zich niet plannen”, een onderzoek naar het functioneren van het planstelsel in Nederland.
Daarna is hij onder andere werkzaam geweest bij de gemeente Zwolle en woningcorporatie SWZ. In 2003 kwam hij voor de PvdA in de Tweede Kamer waar hij onder andere het woord voerde over infrastructuur en ruimtelijke ordening. Hij agendeerde als Kamerlid de omgevingswet.
Van april 2007 tot november 2012 was hij Gedeputeerde Ruimte, Wonen en Water in de provincie Gelderland. Daarna was hij korte tijd staatssecretaris EZ in Rutte I en verantwoordelijk voor onder andere Landbouw, Natuur en Visserij.
Momenteel is Co Verdaas dijkgraaf bij waterschap Rivierenland, deeltijdhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.