Daniel Goedbloed

Presentatie 72e Vakantiecursus

Amsterdam Rainproof

Amsterdam Rainproof is een netwerk platform aanpak om gezamenlijk met iedereen in de stad te werken aan een regenbestendige en tegelijk een groene, aantrekkelijke en leefbare stad. Bij alle fysieke veranderingen moet rainproof een uitgangpunt zijn. En waar de urgentie hoog is: versnellen!
Rainproof is echt een begrip in de stad. Maar hoe werkt die aanpak? Waarin schuilt het succes?

Over de spreker

Daniël Goedbloed is gefascineerd door stedelijk waterbeheer. Als het hard regent staat hij voor het raam en kijkt plezier naar buiten om te zien waar naar toe de druppels hun weg vinden. Waar gaat het mis? Wat kunnen we daar aan doen?
Drijfveer in zijn werk is om samen met andere disciplines te werken aan oplossingen om het stedelijk watersysteem te verbeteren en tegelijk de stad aantrekkelijker en leefbaarder te maken.
Sinds zijn studie Civiele Techniek aan de TU Delft is Goedbloed woonachtig in Amsterdam. Maar pas vanaf begin 2014 is hij daar ook voor Waternet werkzaam, als trekker van het programma Amsterdam Rainproof. Daarvoor heeft hij 14 jaar voor de stad Rotterdam gewerkt. Daar was hij adviseur stedelijk water en de drijfveer achter een aantal grote projecten waarmee de stad haar weerbaarheid tegen flinke regenbuien heeft vergroot., zoals de ondergrondse waterbergingen Museumpark en Kruisplein, het programma groene daken en het waterplein Benthemplein.
De overstap naar de hoofdstad bracht voor Goedbloed niet alleen een andere werkomgeving, maar ook een nieuwe aanpak van de waterproblematiek. Van grootschalig en top down, naar kleinschalig fijnmazig en in een netwerk benadering, met alle belanghebbende in de stad.