Jelle Hannema

Presentatie 72e Vakantiecursus

Drinkwater van de 21 eeuw: nog meer maatschappelijke waarde

Niemand twijfelt aan de noodzaak van 24/7 schoon kraanwater in Nederland. Onze klanten vertrouwen er blindelings op. Maar Vitens krijgt wel steeds meer vragen: is het water niet te goedkoop? Waarom spoelen we de wc nog steeds door met kostbaar drinkwater? Kan dat niet anders? Met minder ruimtebeslag, minder negatieve impact op natuur en landbouw. Terechte vragen vinden we. En bij Vitens nemen we het voortouw: we zoeken oplossingen die bijdragen aan de hoogst mogelijke maatschappelijke opbrengst.

Over de spreker

Jelle Hannema studeerde tot 1985 Rechten, richting Juridische Bestuurswetenschappen, aan de Universiteit van Amsterdam.

Na zijn opleiding ging hij aan de slag bij internationaal opererend advies- en ingenieursbureau DHV, inmiddels Royal HaskoningDHV. Binnen DHV vervulde hij verschillende functies, zoals strategisch consultant en senior-adviseur milieumanagement en gebiedsontwikkeling. Hierna heeft Dhr. Hannema gedurende tien jaar diverse directiefuncties bekleed binnen DHV. Gedurende zijn werkperiode bij DHV was hij onder andere betrokken bij de wederopbouw van de door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek in Enschede.

Op 1 januari 2014 startte hij in de functie van Manager Asset Management binnen Vitens. Sinds 1 september 2017 is Jelle Hannema voorzitter van de directie van Vitens.

Nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht Wetsus

Bestuurslid VEWIN

Bestuurslid Water for Life