Karin Sluis

Presentatie 72e vakantiecursus

Hoe krijgt de Nederlandse watersector maximale impact?

Met de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties heeft de wereld een ambitieuze to-do-list voor 2030. De watersector speelt een cruciale rol om de SDG te halen: schoon water is een voorwaarde voor voldoende voedsel, een goede gezondheid, duurzame steden, leven in het water en leven op het land. Wat kunnen we als Nederlandse watersector doen om de SDG te halen? Welke samenwerking binnen de sector is daarvoor nodig? Hoe kan digitale technologie daarbij worden gebruikt?

Over de spreker

Als tiener had Karin Sluis een poster van de Golden Gate brug boven haar bed hangen. Een studie Civiele Techniek in Delft was daarna niet meer dan logisch. Na haar afstuderen trad zij in dienst bij ingenieursbureau Witteveen+Bos waar zij nu algemeen directeur is. Zij is ervan overtuigd dat ingenieurs het verschil kunnen maken bij het oplossen van veel grote maatschappelijke vraagstukken en dat digitale technologie daarbij kan helpen. Witteveen+Bos heeft de SDG dan ook omarmd en zit midden in een digitale transitie.